Import polis ubezpieczeniowych AIG do eKNF

eKNF posiada funkcję automatycznego odczytu polis AIG.

AirDesktop_AIG_copy_paste_000459

Aby importować polisę:
1. zaznacz całą jej treść, i skopiuj (CTRL+A, CTRL+C)
2. w module ADesk kliknij na ‘Dodaj ubezpieczenie’ i w nowo otwartym oknie wybierz ‘Wprowadź treść potwierdzenia’
3. Wklej polisę (CTRL+V)

Kliknij Zapisz