Sterowanie widocznością wielu pozycji jednocześnie – w oknie edycji faktury

Uruchomiliśmy mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie wielu pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji: jedną komendą można je teraz doliczyć do ceny biletów bądź odkryć, i pokazać jako oddzielne pozycje.

Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie ‘Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu’

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303