Funkcjonalności

Dział lotniczy – bilety lotnicze regularnych i tanich linii, samochody, transfery, i ubezpiecznia

Dział kolejowy – bilety kolejowe, sprzedaż własna i agencyjna

Dział hotelowy – hotele i samochody

Dział turystyczny – turystyka agencyjna i własna

Dział MICE – Meetings, Incentives, Conferences, Events

Kancelaria elektroniczna – elektroniczny obieg dokumentów, faktury kosztowe

Przesyłanie danych między biurami podróży

Obsługa roszczeń z tytułu odwołanych lub opóźnionych rejsów – integracja z Flight Refund

Księgowość