Zmiana adresu ‘Sprzedawcy’ na fakturach w imieniu i na rzecz PKP IC

Uwaga: od 12 grudnia 2016r zmianie ulega nazwa przedsiębiorstwa PKP IC, która powinna być umieszczana na fakturach wystawianych w imieniu i na rzecz PKP IC (czyli przy sprzedaży agencyjnej biletów PKP IC).
Wprowadziliśmy odpowiednie zmiany, aby bilety sprzedawane po tej dacie miały na fakturach właściwą nazwę sprzedawcy.

pkp_zmiana_adresu_000934

Sprawdźcie wygląd faktur z nową nazwą – jeśli na którymś szablonie wystąpią problemy z położeniem bądź widocznością tekstu – prosimy o kontakt z Waszym opiekunem klienta