Tworzenie segmentów pasywnych w systemie rezerwacyjnym Sabre

Uruchomiliśmy mechanizm tworzenia w Sabre rezerwacji z segmentami pasywnymi z biletów tanich linii wprowadzonych do eKNF. Teraz po wprowadzeniu biletu możesz utworzyć obraz tej razerwacji w Sabre trzema kliknięciami myszy

AirDesktop_Ghost_segments - Sabre 01