Tworzenie ghost segmentów w systemie GDS do biletów low-cost ewidencjonowanych w eKNF

Bilety tanich linii mogą być importowane automatycznie do eKNF. Rozszerzeniem tej funkcjonalności jest możliwość automatycznego utworzenia rezerwacji z ‘ghost’ segmentami w systemach GDS. Funkcja ta ma zastosowanie, jeśli chcemy:

  1. aby podróżny mógł otrzymać swój plan podróży za pośrednictwem systemu GDS (ViewTrip, CheckMyTrip, MyTripAndMore)
  2. dodać segment ghost opisujący przelot tanią linią do rezerwacji zawierającej aktywne segmenty regularnych linii
  3. utworzyć rezerwację opisującą przelot tanimi liniami na potrzeby lokalizacji podróżnego w zewnętrznych systemach opartych o dane z GDS

Proces tworzenia rezerwacji z segmentami typu ‘ghost’ na podstawie danych z eKNF został opisany poniżej:

AirDesktop_Ghost_segments 01

AirDesktop_Ghost_segments 02

AirDesktop_Ghost_segments 03