Automatyzacja rozliczeń między biurami IATA i non-IATA

Automatyzujemy przesyłanie i rozliczanie faktur między biurami IATA i non-IATA. Faktury agencyjne wystawiane przez biuro IATA dla swoich partnerów są teraz automatycznie przesyłane i – w eKNFie sub-agenta – wiązane z biletami, których dotyczą. Po stronie biura non-IATA faktury te widoczne są w ADesku (jako koszt związany z zakupem danego biletu lotniczego) oraz w kancelarii elektronicznej.

Przesyłanie faktur z biura IATA do non-IATA

W celu włączenia tego mechanizmu w swoim biurze, skontaktuj się ze swoim opiekunem klienta