iBank/ClientBank – Powielanie konfiguracji dla grup klientów

Uruchomiliśmy narzędzie umożliwiające kopiowanie konfiguracji wykonanej dla jednego klienta do pozostałych klientów należących do jednej grupy. Aby powielić gotową konfigurację na pozostałych klientów, należy kliknąć na [Wczytaj grupę klientów] a następnie wyszukać i wskazać nazwę danej grupy.
Uwaga: kopiowanie należy wykonać oddzielnie dla każdej kategorii usług (Bilety lotnicze, hotele, itd.)

Centrum_Danych_IBankDesktop_000449