[:pl]Import raportów dziennych Amadeusa (procedura kontrolna przy sprzedaży biletów)[:en]Import of Amadeus daily document reports – air tickets sales control procedures[:]

[:pl]eKNF umożliwia import danych z raportów dziennych z systemu rezerwacyjnego Amadeus – w celach kontrolnych.

W module Centrum Danych wybierz ‘Import raportów Amadeus’, a następnie w sekcji Import DZIENNYCH raportów Amadeus kliknij na [Wybierz pliki’] i wskaż plik z raportem, który ma być importowany

Centrum_Danych_Import_raportów_amadeus_000409

Wczytanie danych zostanie potwierdzone komunikatem.
Raport porównawczy dostępny jest w ADesku. W celu porównania danych z Amadeusa z danymi sprzedażowymi w eKNF należy przełączyć widok z podstawowego, na: ‘Porównanie z raportem AMA’:

ADesk_Porownanie_z_Amadeusem

 [:en]

In Data Centre module select ‘Import raportów Amadeus’, and in section Import DZIENNYCH raportów Amadeus click on  [Wybierz pliki’] and select the report  file to be imported

Centrum_Danych_Import_raportów_amadeus_000409

eKNF will confirm the successful import of the selected report.
Comparison report is available in ADesk modue. To perform the comparison between Amadeus and eKNF switch from ‘podstawowy’ mode to ‘ Porównanie z raportame AMA’

ADesk_Porownanie_z_Amadeusem

[:]