Import raportów dziennych Amadeusa (procedura kontrolna przy sprzedaży biletów)

eKNF umożliwia import danych z raportów dziennych z systemu rezerwacyjnego Amadeus – w celach kontrolnych.

W module Centrum Danych wybierz ‘Import raportów Amadeus’, a następnie w sekcji Import DZIENNYCH raportów Amadeus kliknij na [Wybierz pliki’] i wskaż plik z raportem, który ma być importowany

Centrum_Danych_Import_raportów_amadeus_000409

Wczytanie danych zostanie potwierdzone komunikatem.
Raport porównawczy dostępny jest w ADesku. W celu porównania danych z Amadeusa z danymi sprzedażowymi w eKNF należy przełączyć widok z podstawowego, na: ‘Porównanie z raportem AMA’:

ADesk_Porownanie_z_Amadeusem