Zmiany w konfiguracji eKNF w związku z instrukcją fakturowania wysłaną przez LOT

Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A w piśmie z 7 marca 2016 r. przesłały instrukcję fakturowania biletów lotniczych, z której wynikają dwie rzeczy istotne dla Agentów IATA, którzy będą chcieli się do niej zastosować:

  1. LOT powinien być przedstawiany na fakturach jako Sprzedawca, z podaniem pełnej nazwy firmy:
    Polskie Linie Lotnicze “LOT” S.A
    ul. 17 Stycznia 43, 02-146 Warszawa
    NIP:5220002334
  2. Bilety i opłaty transakcyjne powinny być fakturowane oddzielnie

Uwaga: Ta zmiana oznacza, że bilety lotnicze LOT trzeba fakturować oddzielnie – nie można ich mieszać z biletami innych linii!

Pełny tekst wiadomości Polskich Linii Lotniczych “LOT” z 7 marca 2016 r. znajdziesz tutaj:

eKNF jest przystosowany do takiego trybu wystawiania faktur:

1. LOT, jako sprzedawcę na fakturach konfigurujemy w zakładce RGB -> Kartoteka dostawców. Można tam podać pełną nazwę Sprzedawcy, i określić, od kiedy zmiana ma wejść w życie.
Kartoteka_dostawców_LOT_Sprzedawca_000388
Uwaga: Wprowadzenie pełnej nazwy i adresu ‘Sprzedawcy’ tej długości może spowodować, że na niektórych szablonach faktur wystąpią problemy z ułożeniem tekstu w nagłówku faktury. Jeśli tak się stanie, prosimy o kontakt – zmodyfikujemy szablon tak, aby był w stanie pomieścić cały tekst nazwy Sprzedawcy.

2. Oddzielne fakturowanie biletów i opłat transakcyjnych jest opisane w naszej instrukcji obsługi, dostępnej w poniższym linku:
http://mikrosystem.pl/index.php/pomoc/eknf-instrukcja-obslugi/fakturowanie-biletow-lotniczych-i-oplat-serwisowych-na-oddzielnych-dokumentach

Służymy oczywiście pomocą w konfiguracji systemu i szkoleniu.