Worldspan – brak pojedynczych dokumentów EMD w KNF i eKNF

Uwaga: W ostatnich dniach otrzymaliśmy kilka sygnałów o dokumentach EMD, które nie przeszły do systemu KNF/eKNF. Powtórna transmisja tych dokumentów również nie przyniosła efektu.

W otrzymanych przykładach polecenie ponownej transmisji dokumentu EMD skutkowało przesłaniem przez system Worldspan danych dotyczących zupełnie innego biletu.

Problem został już przekazany do Travelportu, zachęcamy jednak do zgłaszania Mikrosystemowi, i firmie Travelport, podobnych takich przykładów – jeśli wystąpią w przyszłości.

Przypominamy, że w systemie Worldspan można ponownie przesłać dane o wystawionym bilecie do KNF/eKNF poleceniami:
>DD
a następnie:
>DDRD<numer linijki>

gdzie <numer_linijki> jest numerem wiersza z wyświetlenia DD