Gdzie w eKNF można wprowadzić dla towarów kody GTU i czy powinniście to zrobić?

GTU to oznaczenie towaru i usług w na potrzeby nowego pliku JPK_V7. Jeśli fakturujecie w eKNF towary lub usługi należące do grup podlegających takiemu oznaczeniu, możecie kody GTU wprowadzić w edycji produktów, w jednym z dwóch miejsc.
– W polu Nr produktu (wtedy kod GTU pojawi się w nieużywanej najczęściej kolumnie PKWiU)
– W polu Dodatkowy tekst faktury (wtedy kod GTU pojawi się na dole w stopce faktury)
Numery GTU podajemy w formacie: GTU_01, GTU_02, i tak dalej – aż do GTU_13

Przy okazji przypominamy, że:

  1. Kody GTU są wymagane w plikach JPK_V7, ale nie są obowiązkowym elementem faktury.
  2. Grupy produktów objęte obowiązkiem oznaczania kodami GTU to: napoje alkoholowe, benzyny i paliwa, olej opałowy, wyroby tytoniowe, odpady, niektóre urządzenia elektroniczne, niektóre pojazdy i części samochodowe, metale szlachetne, niektóre leki i wyroby medyczne, budynki i grunty, uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych, usługi księgowe, doradcze, prawne, marketingowe, badania opinii publicznej, transport towarów i usługi magazynowe.

Często zadawane pytania związane z GTU (podatki.gov.pl)

eKNF – Wyniki z rynku polskiego z pierwszej połowy roku 2014

Z dumą prezentujemy dane statystyczne dotyczące wykorzystania systemu eKNF na rynku polskim w pierwszej połowie 2014 roku.

Liczba transakcji – czyli usług turystycznych ewidencjonowanych i rozliczanych przez biura podróży na platformie eKNF – przekracza obecnie 50 000 miesięcznie. W porównaniu do roku 2013 odnotowaliśmy wzrost o 67%!

eKNF_Transactions_1H_2014_vs_2013

eKNF – Uruchamiamy automatyczne wystawianie faktur prowizyjnych na linie lotnicze!

Miło nam poinformować, że zautomatyzowaliśmy dla Was kolejny proces biznesowy:

Uruchomiliśmy mechanizm automatycznego generowania faktur prowizyjnych dla linii lotniczych – nieodłączną część każdego rozliczenia BSP. Faktury generowane są na podstawie danych pochodzących wczytanego do eKNF billingu BSP,  oraz kartoteki kontrahentów

Chętnych do przetestowania nowego mechanizmu prosimy o kontakt – pokażemy, nauczymy, pomożemy skonfigurować…

Proces działa następująco:

  1. Wczytaj billing BSP
  2. Przejdź do okna Sprzedaż
  3. Kliknij na [Wystaw faktury prowizyjne]
  4. Wybierz okres, za który chcesz wystawić faktury, i datę, z jaką mają zostać wystawione  (domyślnie: koniec okresu)
  5. Kliknij na [Wystaw] – i gotowe:  eKNF automatycznie wystawi faktury na wszystkich przewoźników.
Faktury_prowizyjne_proces

eKNF – Hotel Desktop – nowe funkcjonalności teczki rezerwacji hotelowej

Moduł Hotel Desktop systemu eKNF został wzbogacony o nowe funkcjonalności.
Najważniejsze zmiany to:
1. Możliwość wprowadzania rezerwacji z podziałem na pokoje, z przypisaniem podróżnego do pokoju
2. Zróżnicowane ceny za poszczególne pokoje w jednej rezerwacji
3. Różne warianty naliczania opłat transakcyjnych (od pokoju, pasażera, rezerwacji, dzielona na podróżnych)
4. Rozbudowana strona kosztowa z możliwością wprowadzania, załączania, i rozliczania dokumentów kosztowych.

HTL_Desk_20131202


Użytkowników zainteresowanych korzystaniem z nowych funkcjonalności prosimy o kontakt z działem obsługi klienta

eKNF – elektroniczny system ponagleń płatności

eKNF wzbogacił się o moduł elektronicznych ponagleń i przypomnień o zaległych płatnościach.
Monit dotyczący przeterminowanej płatności przesyłany jest do kontrahenta w formie elektronicznej, z potwierdzeniem odbioru. Historia wystawienia, dostarczenia, a także ponagleń płatności związanych z danym dokumentem jest dostępna w logu.
System pozwala tez na wybranie trybu ponaglenia (grzeczne lub stanowcze) a także związanej z nimi treści komunikatu wysyłanego do kontrahenta.

Przykład: Okno edycji przypomnienia o zaległej płatności

eKNF – zabezpieczenia cyfrowe dla faktur dostarczanych elektronicznie

Przypominamy, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 20 grudnia 2012 r, dokumenty dostarczane drogą elektroniczną muszą być zabezpieczone cyfrowo:

§ 4. 1. Faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej, w dowolnym formacie elektronicznym, pod warunkiem
zapewnienia autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury.

Pełna treść rozporządzenia jest dostępna tutaj: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r.

System tworzenia i dostarczania dokumentów w formie elektronicznej dostępny na platformie  eKNF wypełnia w całości wymogi rozporządzenia:

1. Autentyczność pochodzenia gwarantuje unikalny sposób dostarczania faktur zastosowany w systemie eKNF: faktury przechowywane są i pobierane przez odbiorcę bezpośrednio z serwera eKNF

2. Integralność faktur zapewnia natomiast zabezpieczenie cyfrowe: Faktury generowane w systemie eKNF są odpowiednio opisane  (nadawca, odbiorca, numer, typ,  i data dokumentu) oraz zabezpieczone cyfrowo i zaszyfrowane, co gwarantuje ich integralność.

Przykład faktury dostarczonej drogą elektroniczną i zabezpieczonej cyfrowo:

Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL wdrożyło system eKNF

Miło nam poinformować, że do grona użytkowników eKNF dołączyło w tym miesiącu Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL.

Projekt, który realizujemy wspólnie z biurem Primapol rozszerza dotychczasowe możliwości platformy eKNF o narzędzia dedykowane do obsługi biur posiadających sieć sub-agentów, a w szczególności:

  • przesyłanie danych między partnerami biznesowymi
  • refakturowanie i wspólna obsługa transakcji
  • rozliczenia wzajemne i raportowanie

Projekt rozpoczął się od prezentacji platformy eKNF zorganizowanej wspólnie przez Amadeus Polska i Polskie Biuro Podróży PRIMAPOL w siedzibie firmy Amadeus 22 kwietnia tego roku.

Dziękujemy za zaufanie i zapraszamy do współpracy.

eKNF – Automatyczne czytanie biletów PKP IC

Miło nam poinformować, że w systemie eKNF uruchomiliśmy automatyczne czytanie biletów PKP IC.

Bilet elektroniczny wystawiony w systemie PKP Intercity można jednym ruchem importować do systemu eKNF z zachowaniem wszystkich danych. Dzięki temu czasochłonny proces manualnego wprowadzania biletów kolejowych został zredukowany do kilku sekund.

System odczytuje wszystkie dane z biletu, pozwala na wprowadzenie w jednej transakcji biletu na przejazd tam, oraz biletu powrotnego, automatycznie nalicza opłaty transakcyjne, i wprowadza dane specyficzne dla pasażera – wykorzystując jego profil przechowywany w bazie danych.

Przykład: Bilet PKP IC
Poniżej dane odczytane przez eKNF

Read more

Amadeus wprowadził znormalizowane ustawienia dla użytkowników KNF/eKNF

Miło nam poinformować, że Amadeus wprowadził znormalizowane ustawienia w profilu biura dla użytkowników KNF/eKNF. Dzięki temu, u wszystkich naszych użytkowników obowiązują teraz identyczne ustawienia dotyczące tego, jakie informacje są przesyłane do systemu back-office. Ustawienia dotyczą m.in. wysyłania informacji o:

– anulacjach biletów

– zwrotach

– ubezpieczeniach

– transakcjach samochodowych

– transakcjach hotelowych

Ślicznie dziękujemy firmie Amadeus za pomoc, i zwracamy się z prośbą do użytkowników systemu Amadeus o weryfikację, czy wymienione typy transakcji są widoczne w naszym systemie.

Amadeus: fakturowanie dokumentów MCO na usługi dodatkowe w KNF i eKNF

Wraz z firmą Amadeus rozpoczęliśmy pracę nad zdefiniowaniem konfiguracji profilu klienta, która zapewni przesyłanie wszystkich niezbędnych danych dotyczących dokumentów MCO wystawionych na tak zwane usługi dodatkowe (ancillary services) do systemów KNF i eKNF.

Wprowadzenie tych ustawień umożliwi automatyczne fakturowanie i raportowanie takich dokumentów w naszych systemach. Domyślne ustawienia zawarte w profilu biura nie zapewniają przesłania minimum niezbędnych do tego danych. Bardzo dziękujemy firmie Amadeus za zdiagnozowanie problemu i szybką reakcję.

eKNF – Automatyczne fakturowanie biletów Ryanair i Wizzair

Uruchomiliśmy interfejs umożliwiający automatyczne czytanie i fakturowanie biletów lotniczych Ryanair i Wizzair.

Po przesłaniu do eKNFu bilety te są dostępne na tych samych zasadach co bilety pochodzące z systemów GDS. Funkcjonalność jest dostępna dla wszystkich użytkowników eKNF.

Kontynuujemy prace nad uruchomieniem interfejsów do pozostałych popularnych w regionie przewoźników niedostępnych w systemach GDS.

eKNF – Automatyczne fakturowanie biletów OLT Express!

Uruchomiliśmy interfejs umożliwiający automatyczne czytanie i fakturowanie biletów lotniczych OLT Express.

Po przesłaniu do eKNFu bilety te są dostępne na tych samych zasadach co bilety pochodzące z systemów GDS. Funkcjonalność ta jest dostępna dla wszystkich użytkowników eKNF.

Na bazie tej samej technologii planujemy wkrótce uruchomienie interfejsów do pozostałych popularnych w regionie przewoźników niedostępnych w systemach GDS.

KNF – Otwieramy stronę naszego systemu na Facebooku!

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony KNF na Facebooku.

Naszym celem jest wymiana informacji, pomysłów, i nowości, między autorami programu i WAMI – naszymi drogimi użytkownikami, dla których powstał ten program, i dla których pracujemy nieustannie już od ponad 10 lat!

Od lat rozwijamy nasz system w oparciu o potrzeby i uwagi naszych użytkowników. Jeśli chcesz mieć wpływ na kształt programu KNF, i wymieniać się z nami uwagami na temat swoich potrzeb i możliwości programu – dołącz do nas na FB.

http://www.facebook.com/KNF.MIKROSYSTEM

KNF – Nowe stawki VAT – odpowiedzi na często zadawane pytania

Pytanie 1: Czy będzie można w roku 2011 wystawiać korekty do faktur z 2010 roku ze starymi stawkami VAT?

Odpowiedź 1: Tak. W korektach odnoszących się do dokumentów z 2010 roku obowiązują stare stawki VAT, i KNF będzie je stosował.

Uwaga: W niektórych biurach zdarzają się przypadki dodawania nowych pozycji do faktur korygujących – w części po korekcie. W takim przypadku KNF zastosuje aktualna stawkę VAT z katalogu towarów i usług. Korzystając z okazji przypominamy, że naszym zdaniem jest to niewłaściwa praktyka i nie powinno się jej stosować podczas wystawiania faktur korygujących!

Pytanie 2: Czy w styczniu 2011 będzie można nadal wystawiać faktury z datą z 2010 roku?

Odpowiedź 2: Tak. Będzie to nadal możliwe. Można więc wystawić wszystkie zaległe faktury za rok 2010 w styczniu 2011 roku.  Zalecamy, żeby dopiero po wystawieniu wszystkich zaległych faktur dokonać zmiany stawek VAT na obowiązujące w roku 2011 (Ustawienia -> Zmień VAT…)

Pytanie 3: Czy możliwe będzie umieszczenie pozycji ze starą i nową stawką VAT na jednej fakturze?

Odpowiedź 3: Nie. KNF nie jest do tego przystosowany. Nie należy mieszać starych i nowych stawek VAT na jednej fakturze. Pozycje z nową stawką VAT powinny być wystawione na oddzielnej fakturze z datą wystawienia z 2011 roku.

Pytanie 4: Kiedy przestawić stawki VAT na obowiązujące w roku 2011?

Odpowiedź 4: Najlepiej zrobić to po zakończeniu wystawiania wszystkich zaległych faktur za rok 2010.

Pytanie 5: Jak przestawić katalog towarów i usług KNF na nowe stawki VAT?

Odpowiedź 5: Może to zrobić każdy użytkownik z uprawnieniami administratora. Należy w tym celu wejść w Ustawienia, a następnie kliknąć na klawisz ‘Zmień VAT…’. Po wykonaniu tej operacji należy zamknąć i ponownie otworzyć KNF.

Pytanie 6: Czy zmianę stawek VAT wystarczy przeprowadzić na jednej stacji roboczej, czy trzeba to robić na wszystkich?

Odpowiedź 6: Zmianę wystarczy wykonać na jednym komputerze w biurze – spowoduje ona uaktualnienie bazy danych dla wszystkich pozostałych komputerów.