Problem z wydrukiem raportów sformatowanych

Jeśli – po kliknięciu na ikonę drukarki, a potem na klawisz [OK] – drukarka nie zaczyna drukować, należy zmienić tryb wydruku. z Default na Print to HTML. Patrz – obrazek poniżej.