Raport – Ewidencja biletów lotniczych (BSP)

Główną funkcją raportu jest porównywanie danych z billingu BSP z danymi o sprzedaży biletów lotniczych dostępnymi w eKNF. Porównanie takie jest możliwe, jeśli do eKNF ładowane są billingi BSP. (Przeczytaj więcej o ładowaniu billingu BSP do eKNF). W tym trybie pracy większość kolumn w uzyskanym raporcie jest podwójna: w pierwszej podawane są dane z eKNF, a w drugiej: z BSP, co umożliwia ich porównanie.

Drugim popularnym zastosowaniem raportu jest okresowe generowanie zestawień biletów płatnych kartą kredytową. Raport ten można wygenerować również na podstawie danych zawartych w eKNF (bez konieczności ładowania billingów BSP). Aby wygenerować raport w tym trybie należy w Parametrach zaznaczyć opcję ‘Skorzystaj z danych RGB’. Formę płatności ‘karta’ ustawiamy w oknie Forma płatności, gdzie wprowadzamy symbol CC. (i odpowiednio: aby wygenerować raport o biletach płatnych innymi formami płatności niż karta, w oknie tym należy wpisać ‘CA’)