Ponowne fakturowanie tego samego biletu

Potrzeba wystawienia drugiej faktury na ten sam bilet występuje najczęściej:
– kiedy trzeba zmienić nabywcę (pierwotną fakturę wystawiono na niewłaściwego nabywcę, skorygowano, i teraz należy ponownie zafakturować bilet na właściwego nabywcę)
– kiedy pojedynczy bilet trzeba częściowo zafakturować na jednego nabywcę, a częściowo na innego

W obu wypadkach postępujemy w ten sam sposób:
1. Wybierz bilet
2. Z górnego menu wybierz: Wystaw fakturę -> Zafakturuj ponownie -> Do edycji
3. W zależności od tego, czy fakturujesz bilet i opłatę transakcyjną na tej samej fakturze, czy na dwóch rozdzielnych, wybierz albo “Bilety i opłaty”, albo “Tylko bilety”. (eKNF poprosi o wskazanie nabywcy, na którego ma zostać wystawiona faktura)

4. Jeśli następnie chcesz wystawić drugą fakturę “tylko na opłaty”, z górnego menu wybierz: Wystaw fakturę -> Do edycji -> Tylko opłaty