Korygowanie faktur z modułu ADesk

Wystawianie faktur korygujących z ADesku najczęściej dotyczy sytuacji, kiedy jeden lub więcej bilet lotniczy został zwrócony, i należy wystawić fakturę korygującą na ten zwrot. Zwroty biletów lotniczych mają w kolumnie Status oznaczenie TR.

Kiedy informacja o zwrocie biletu jest przesłana z systemu GDS do eKNF, automatycznie odszukiwany jest bilet, którego dotyczy zwrot, a w zamówieniu, na którym bilet ten się znajduje, dodawany jest pakiet korygujący, czyli informacja o tym, jaką kwotę należy zwrócić w związku ze zwrotem biletu.
Jeśli mechanizm ten zadziała poprawnie, to w rekordzie zwrotu, w kolumnie Zamówienie (Dossier number) widoczny będzie numer zamówienia oryginalnego biletu. W takim wypadku fakturę korygującą wystawia się klikając na rekord zwrotu prawym klawiszem myszy, i wybierając: Faktura -> Wystaw fakturę korygującą.

6

Jeśli przy rekordzie zwrotu w kolumnie Zamówienie (Dossier number) nie jest widoczny numer zamówienia (taka sytuacja może mieć miejsce, gdy bilet został zwrócony zanim jeszcze wystawiono zamówienie/fakturę na bilet oryginalny) należy najpierw utworzyć pakiet korygujący. W tym celu kliknij na rekord zwrotu prawym klawiszem myszy. Wybierz z menu: Zamówienie ->Utwórz pakiet korygujący

4

Po utworzeniu pakietu korygującego kliknij na zwrot prawym klawiszem myszy. Wybierz z menu: Faktura ->Wystaw fakturę korygującą

6