Odczyt ceny i numeru rezerwacji taniego przewoźnika z remarków

Dla biletów tanich przewoźników przesyłanych do eKNF za pośrednictwem GDSów możliwe jest określenie remarków (uwag w rezerwacji) z których ma być odczytywana cena biletu i numer rezerwacji taniego przewoźnika

Administracja ->Parametry systemowe

Zmienna: LCC_PNR_REMARK
Jako wartość należy wprowadzić remark, po którym przesyłany jest numer rezerwacji taniego przewoźnika

Zmienna: LCC_TOTAL_FARE_REMARK
Jako wartość należy wprowadzić remark, po którym przesyłana jest cena biletu taniego przewoźnika. Jeśli cena zawiera kod waluty, to ten kod powinien znaleźć się przed kwotą (w innym wypadku kod walut zostanie zignorowany, i przyjęta będzie waluta domyślna)