ADesk – Konfiguracja fakturowania ubezpieczeń

UBEZPIECZENIA

Pakiety:

ID Nazwa Pakietu Typ

669

Pakiet – POLISA AIG

PAK

670

Pakiet – POLISA Europejskie

PAK

671

Pakiet – POLISA Signal Iduna

PAK

Konfiguracja pakietów:

Zmienna: INSURANCE_SUPPLIER_PACKAGES_MESH: TGWPL/669:ERVPL/670

format: kod_dostawcy/numer_pakietu (kolejne pary oddzielone dwukropkiem)

Widoczność ubezpieczeń w ADesku:

Zmienna: ADESK_SHOW_INSURANCE: true

Wymagani dostawcy na liście dostawców (RGB →Kartoteka dostawców):

Nr  

Kod dostawcy

Nazwa dostawcy Typ produktu Account Prowizja % SA Dok.koszt.

9

ERVPL

EUROPEJSKIE

ubezpieczenie

+

3355

TGWPL

AIG

ubezpieczenie

+

Uwaga: należy sprawdzić zgodność kodów z konfiguracją z INSURANCE_SUPPLIER_PACKAGES_MESH

Pola dodatkowe:

Pozycje tekstowe: takie jak pola dodatkowe