Jakie obowiązkowe elementy musi zawierać faktura korygująca?

Faktura korygująca powinna zawierać:

1)    wyrazy “FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyraz “KOREKTA”;

2)    numer kolejny oraz datę jej wystawienia;

3)    dane zawarte w fakturze, której dotyczy faktura korygująca:

4)    przyczynę korekty;

5)    jeżeli korekta wpływa na zmianę podstawy opodatkowania lub kwoty podatku należnego – odpowiednio kwotę korekty podstawy opodatkowania lub kwotę korekty podatku należnego;

6)    w pozostałych przypadkach – prawidłową treść korygowanych pozycji.