Dodawanie, edycja, i usuwanie pozycji tekstowych (pól dodatkowych)

Pola tekstowe pełnią na fakturze funkcje opisowe. Pozycje takie nie posiadają ceny ani stawki VAT. Nie mogą one występować fa fakturze samodzielnie, lecz jedynie jako opisy towarzyszące do innych pozycji faktury. Przykładamy pozycji tekstowych mogą być np.: nazwisko podróżnego towarzyszące biletowi, bądź nazwa hotelu i daty pobytu w przypadku fakturowania usług hotelowych.
Domyślnie, w oknie edycji faktury, pola tekstowe są ukryte. Można je wyświetlić (i edytować) po kliknięciu na plus znajdujący się z prawej strony słowa:
[+] Ukrytych, które pojawia się pod każdą pozycją zawierającą pola tekstowe.

Pola tekstowe można edytować, a także usuwać i dodawać.

  • Aby usunąć pole tekstowe, należy kliknąć na nie prawym klawiszem myszy, i wybrać Usuń
  • Aby dodać pole tekstowe do wybranej pozycji, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na tę pozycję, i wybrać polecenie Wstaw pole tekstowe
  • Czasem – zwłaszcza przy fakturowaniu opłat transakcyjnych na oddzielnej fakturze – zachodzi potrzeba skopiowania opisu z pozycji głównej (np.: biletu kolejowego, czy lotniczego) do opłaty transakcyjnej. Aby to zrobić, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na daną opłatę, i wybrać polecenie ‘Wczytaj pozycje tekstowe’

Dokumenty_sprzedaży_Pokaz_poycje_tekstowe_000307

Menu dostępnych funkcji, znajdujące się pod prawym klawiszem myszy:

Dokumenty_sprzedaży_Menu_prawy_klawisz_000311