Konfiguracja pól dodatkowych specyficznych dla klienta

W profilu klienta możliwe jest zdefiniowanie specyficznych dla niego pól dodatkowych. Aby zdefiniować pola dla wybranego klienta, wejdź w edycję profilu klienta (zakładka Klienci w górnym menu) i przejdź do zakładki Pola dodatkowe.

Poza określeniem listy pól, i ich źródeł, możliwe jest również zdefiniowanie reguł poprawności dla danych wprowadzanych przez użytkowników w poszczególnych polach. Służą do tego wyrażenia regularne. Wyrażenia te są widoczne w kolumnie Format. Aby dodać lub zmienić format danego pola kliknij na nie prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj

Klienci_Pola_Dodatkowe_000350

a następnie wprowadź lub zmień wyrażenie służące kontroli poprawności. Pamiętaj, aby zapisać zmiany klawiszem [Zapisz]

Uwaga: Jeśli nie masz praktyki w używaniu wyrażeń regularnych, możesz przetestować ich działanie na stronie Online Regex tester. Znajdziesz tam też przykłady typowych wyrażeń.

Klienci_Pola_Dodatkowe_000348

Przeczytaj więcej o składni wyrażeń regularnych (Wikipedia)

Przetestuj swoje wyrażenia za pomocą narzędzia Online Regex tester