ADesk – Oznaczenia w kolumnie Status

Puste pole – nowo wystawiona pozycja (bilet lotniczy, rezerwacja samochodowa, transfer, ubezpieczenie)
ACM – credit memo (odczytane z billingu BSP)
ADM – debit memo (odczytane z billingu BSP)
TX – Wymiana biletu lotniczego regularnych linii (Exchange)
R – Informacja o tym, że ten bilet lotniczy został zwrócony (ten status pojawia się przy oryginalnym bilecie, nie przy jego zwrocie)
RFN – zwrot biletu lotniczego (Refund) wykonany w BSPLink (z ujemną kwotą, odczytany z billingu BSP)
TR – zwrot biletu lotniczego (Refund) regularnych linii wykonany w GDSie (z ujemną kwotą, ten status pojawia się przy zwrocie biletu)
V – Informacja o tym, że ten bilet lotniczy został anulowany (Void)