Automatyczny import faktur hotelowych Merigo

Faktury hotelowe są przesyłane przez Merigo bezpośrednio do kancelarii elektronicznej eKNF. Faktury indywidualne są automatycznie wiązane z rezerwacjami, których dotyczą. Faktury zbiorcze są rozbijane na indywidualne pozycje, które następnie są wiązane z odpowiednimi rezerwacjami. Dzięki temu cały proces rozliczania rezerwacji hotelowych jest w pełni zautomatyzowany.

Merigo_FZbiorcze2