Przewoźnicy dostępni na platformie Farelogix SPRK, których bilety mogą być automatycznie importowane do eKNF

Przypominamy, że na platformie SPRK można obecnie wystawiać bilety na wymienionych niżej przewoźników. eKNF jest wyposażony w automatyczny interfejs do importu biletów ze SPRKa. Jeśli więc korzystasz z tej platformy i nie masz jeszcze włączonego automatycznego importu danych do eKNF, skontaktuj się z nami – zainstalujemy niezbędną aplikację i włączymy automatyczny transfer.

082 | SN BRUSSELS
220 | LUFTHANSA
176 | EMIRATES
257 | AUSTRIAN AIRLNES
390 | AEGEAN AIR
724 | SWISS

Bilety Aegean i Emirates ze SPRKa w eKNF – przypominamy

Jeśli wystawiacie bilety Aegean i Emirates w Farelogix SPRK, to te bilety mogą być automatycznie przesyłane do eKNF – tak samo jak bilety Lufthansa.
Jeśli korzystacie z eKNF i nie macie włączonej tej funkcjonalności, skontaktujcie się z nami – skonfigurujemy i włączymy transfer.

Brak biletów ze SPRKa

Mamy zgłoszenia, że pobieranie danych z systemu Farelogix SPRK do eKNF nie działało dziś w wielu biurach.
Komunikat o błędzie widoczny w aplikacji MirFLX wyglądał ja na załączonym obrazku.
Problem nie leży po naszej stronie. Serwer Farelogix po prostu nie podnosi słuchawki.

Farelogix SPRK – Automat przesyłający dane do eKNF

Z radością informujemy, że dysponujemy aplikacją umożliwiającą w pełni automatyczne przesyłanie danych do eKNF. Koniec z ręcznym procesem pobierania, zapisywania, i archiwizowania plików XML z poszczególnymi biletami.
Aplikacja działa w środowisku Windows. Najwygodniej umieścić ją na komputerze, na którym działają ‘drukarki’ pozostałych GDSów. Nowe bilety są pobierane z częstotliwością 1 minuta.

Biura korzystające ze SPRKa prosimy o kontakt – nasza pomoc techniczna zainstaluje i uruchomi aplikację na wskazanym komputerze.

Bardzo dziękujemy Krzysztofowi Kołodziejowi (Lufthansa) za pomoc w uzyskaniu i uruchomieniu tego narzędzia