eKNF – Logowanie

Adres: loginKażde biuro korzystające z systemu eKNF ma nadany indywidualny adres URL przeznaczony do logowania: (na przykład: http://eknf.pl/nazwa_biura)

Jeśli nie znasz adresu URL swojej instancji eKNF, skontaktuj się z naszym biurem.

Twój login: pierwsze trzy litery imienia + pierwsze trzy litery nazwiska (pisane małymi literami).
Na przykład: użytkownik Jan Kowalski, login: jankow

Uwaga: podczas podawania nazwy i hasła użytkownika pamiętaj, że wielkość liter ma znaczenie.

Siła hasła: eKNF jest systemem dostępnym przez Internet, dlatego używanie silnych haseł i utrzymywanie ich w sekrecie jest niezwykle istotne dla bezpieczeństwa. Zbyt proste hasła mogą być przyczyną włamania i wycieku danych, w tym: danych osobowych (poważne naruszenie przepisów o RODO podlegające karze finansowej) lub danych kart kredytowych klientów (naruszenie zasad PCI DSS o ochronie systemów przetwarzających dane kart kredytowych klientów)

Każdy użytkownik ma obowiązek posługiwać się wyłącznie własnym loginem. Haseł nie wolno udostępniać innym użytkownikom eKNF.

  • Nie zalecamy zapamiętywania swoich haseł w przeglądarce!
  • Pamiętaj, aby stosować hasła o długości co najmniej 8 znaków, zawierające litery, cyfry, i znaki specjalne!
  • Pamiętaj, aby blokować dostęp do systemu użytkownikom zmieniającym miejsce pracy!

Jeśli nie pamiętasz swojej nazwy użytkownika lub hasła – skontaktuj się z naszym biurem

Po zalogowaniu eKNF przeniesie Cię do głównego okna programu

Leave a Comment