[:pl]Kontrola poprawności danych wprowadzanych w polach dodatkowych [:]

[:pl]

W profilu klienta możliwe jest zdefiniowanie specyficznych dla niego pól dodatkowych. Aby zdefiniować pola dla wybranego klienta, wejdź w edycję profilu klienta (zakładka Klienci w górnym menu) i przejdź do zakładki Pola dodatkowe.

Poza określeniem listy pól, i ich źródeł, możliwe jest również zdefiniowanie reguł poprawności dla danych wprowadzanych przez użytkowników w poszczególnych polach. Służą do tego wyrażenia regularne. Wyrażenia te są widoczne w kolumnie Format. Aby dodać lub zmienić format danego pola kliknij na nie prawym klawiszem myszy, i wybierz Edytuj

Klienci_Pola_Dodatkowe_000350

Przeczytaj więcej o składni wyrażeń regularnych (Wikipedia)

[:]