Prace nad modułem MICE dobiegają końca

MDesk, czyli MICE Desktop, to dedykowany moduł eKNF przeznaczony do obsługi imprez typu MICE (ang. Meetings, Incentives, Conferences, Events). Obsługa imprez tego typu przebiega inaczej niż w przypadku indywidualnych usług turystycznych, i wymaga innych – specjalistycznych narzędzi.
Najważniejsze funkcjonalności, w które wyposażony jest MDesk, to:

Ewidencjonowanie imprez:MDesk_000255

  • Tworzenie i edycja teczki imprezy
  • Tworzenie zamówień
  • Wprowadzanie list uczestników
  • Eksport list uczestników
  • Tworzenie listy usług – składowych imprezy
  • Dodawanie i rozliczanie kosztów

Vouchery turystyczne:MDesk_000256

  • Tworzenie
  • Sprzedaż
  • Ewidencja
  • Rozliczanie usług płatnych voucherem