Pełne opisy biletów kolejowych na fakturach za opłaty transakcyjne (RDesk)

Wystawiając fakturę na opłaty transakcyjne z RDesku można wybrać sposób ich opisu. Zaznaczenie opcji ‘Kopiuj opisy z biletów do opłat’ spowoduje, że na wystawionej fakturze (pod każdą opłatą oddzielnie) pojawią się pełne opisy biletów – takie same jak na fakturze za bilety

RAILDesktop_kopiowanie_pol_02