Wystawianie korekty faktury ze zwrotu GDS

Aby zafakturować zwrot z GDS bilet pierwotny musi być zafakturowany. Jeśli tak jest wystawienie faktury ze zwrotu wygląda następująco:

 

1) Na zwrócony bilet klikamy prawym klawiszem myszy i wybieramy FakturaWystaw korektę ze zwrotuTylko bilety.

 

2) Otworzy się okno z Edycją zamówienia oraz Nowym pakietem korygującym. Kwota zwrotu, która zeszła z GDS będzie już uzupełniona i na tą kwotę zostanie wystawiona faktura korygująca.

W tym kroku możemy od razu uzupełnić kwotę, na którą będziemy chcieli wystawić nową fakturę VAT za opłaty transakcyjne. Należy w wierszu Opłata transakcyjna w kolumnie Wartość netto, wpisać kwotę, na którą będziemy wystawiać fakturę za opłaty, a następnie kliknąć Wystaw fakturę.

* W polityce opłat klienta istnieje możliwość zdefiniowania kwoty za opłaty transakcyjne dla zwrotów. Wówczas oplata transakcyjna będzie uzupełniała się automatycznie w pakiecie korygującym.

3) Otworzy się okno Edycji faktury, którą należy zapisać i zamknąć.

4) Powstanie faktura na zwrócony bilet.

5) W celu wystawienia nowej faktury Vat za opłaty transakcyjne, należy w Adesku zaznaczyć zwracany bilet, a następnie kliknąć Wystaw fakturęDo edycji → Tylko opłaty.

6) Otworzy się okno Edycji faktury, w którym należy wybrać rejestr, ewentualnie kliknąć Wczytaj pola tekstowe do wszystkich produktów. Na sam koniec należy kliknąć Zapisz i zamknij. Powstanie Faktura Vat na opłaty transakcyjne za zwrot biletu.