Płatności: wprowadzanie, edycja, i kontrola zaległych płatności

W eKNF do wprowadzania, edycji, i kontroli zaległych płatności służy moduł Sprzedaż, zakładka Rozliczanie faktur. Przedstawia ona dokumenty sprzedaży, wraz z informacjami o płatnościach:
Platnosci 01
Aby wprowadzić nową płatność kliknij prawym klawiszem myszy na odpowiednią fakturę, i wybierz Dodaj płatność:
Platnosci 02

Okno edycji płatności pozwala na wprowadzenie kwoty i daty płatności, a także na skorygowanie płatności błędnie wprowadzonej.
Wprowadzenie nowej płatności odbywa się poprzez wpisanie jej kwoty (pole: Kwota) i Daty wpłaty, a następnie kliknięcie na klawisz [Dodaj płatność]
Na poniższym przykładzie informacja wyświetlona w dolnej części okna informuje, że dana faktura ma już wprowadzoną płatność na pełną kwotę. Czerwony krzyżyk znajdujący się z lewej strony informacji o wprowadzonej płatności służy do jej usunięcia – jeśli została wprowadzona błędnie.
Platnosci 04

Moduł Rozliczenie faktur może też służyć do wysyłania ponagleń płatności zaległych faktur (zaznaczonych kolorem czerwonym). W celu wysłania ponaglenia płatności dotyczącej konkretnej faktury kliknij prawym klawiszem myszy na fakturę, i wybierz polecenie Panel wydruku. Wybierz tryb “Ponaglenie płatności”(grzeczne lub stanowcze). Do ponaglenia zostanie automatycznie dołączony duplikat faktury.

eKNF zaproponuje treść ponaglenia (treść i tytuł ponagleń jest konfigurowalna, skontaktuj się z naszą pomocą techniczną w celu ustalenia odpowiedniej treści wszystkich typów ponagleń)

Do wyboru są dwa tryby wysłania wiadomości: z załącznikiem lub z linkiem. Zalecamy wysyłanie ponagleń z linkiem, bo kliknięcie przez odbiorcę na link do duplikatu faktury zostanie wtedy odnotowane w eKNF, i będzie widoczne (jako potwierdzenie odbioru wiadomości) w oknie Rozliczeń faktur.

Platnosci 06W dolnej części okna do wysyłania ponagleń widoczna jest historia wcześniej wysłanych ponagleń dotyczących tego samego dokumentu.
Po wysłaniu ponaglenia, i zamknięciu okna, na liście faktur widoczna będzie informacja, że dla danego dokumentu wysłano ponaglenie (koperta z czerwonym wykrzyknikiem w kolumnie z prawej strony ekranu):
Platnosci 05

Leave a Comment