Fakturowanie zwrotu biletu dodanego ręcznie (bez danych o zwrocie z GDS)

Opisany przypadek :

Zwrot nie przeszedł z automatu z GDS, należy go wprowadzić ręcznie.

1) W ADesku klikamy prawym przyciskiem myszy na bilet, który chcemy skorygować. Wybieramy: Zamówienie -> Koryguj.

2) Otworzy się okno Edycji zamówienia z Nowym pakietem korygującym.

a) W przypadku jeśli bilet jest bezzwrotny (nie zwracamy fare) – wiersz Bilet lotniczy należy pominąć. W pozostałych przypadkach należy wpisać kwotę zwrotu fare  ze znakiem “-“.

b) Jeśli chcemy wystawić fakturę korygującą na część opłat lotniskowych – w wierszu Opłaty lotniskowe, w kolumnie Wartość brutto należy wpisać ze znakiem „”  zwracaną kwotę.

c) Jeśli będziemy wystawiać również nową fakturę VAT (powiązaną z FA korygującą) na opłaty transakcyjne – w wierszu Opłaty transakcyjne, w kolumnie Wartość brutto wpisujemy kwotę, która powinna znaleźć się na fakturze za opłaty.

3) Po zapisaniu i zamknięciu okna edycji zamówienia, klikamy w Adesku na klawisz Wyszukaj. Pojawią się dwa zamówienia (pierwotne i korygujące) do wybranego biletu.

4) Aby wystawić fakturę korygującą do zwrotu, klikamy prawym klawiszem myszy na wiersz ze zwrotem, wybieramy Faktura → Wystaw fakturę korygującą.

5) Powstanie faktura korygująca na wskazaną kwotę. Dokument Zapisujemy i zamykamy.