Składanie zleceń on-line

Biuro podróży może udostępnić swoim wybranym klientom funkcjonalność umożliwiającą składanie zleceń on-line. Zlecenia mogą dotyczyć np. rezerwacji przelotu, ubezpieczenia, zakupu biletu kolejowego, lub organizacji pobytu w hotelu. Funkcjonalność ta jest dostępna w zakładce Zlecenia.

eKNF umożliwia wysłanie zlecenia w formie uproszczonej (tylko tytuł i treść zapisana wolnym tekstem, lub w formie szczegółowej – poprzez wypełnienie formularza, umożliwiającego bardziej precyzyjne sformułowanie zapotrzebowania na konkretną podróż.

Wysłanie zlecenia w formie uproszczonej:

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 01

Zlecenie szczegółowe w postaci formularza:

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 04

Po wysłaniu, zlecenie jest dostępne na liście zleceń, i widoczne zarówno dla klienta jak i dla pracowników biura podróży. Klient może więc śledzić stan realizacji zlecenia (wysłane, w realizacji, zakończone, anulowane).

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 02

Pracownicy biura mogą dodatkowo przesyłać zlecenie między sobą, co pozwala na przykład na jego stopniową realizację przez różne działy biura podróży (np: lotniczy + hotelowy, w wypadku rezerwacji przelotu połączonej z pobytem w hotelu). Osoba, której przypisano zlecenie, zostaje o tym powiadomione wewnętrzną wiadomością przesłaną na jej skrzynkę kontaktową przez eKNF.

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 03

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 06

Przez cały czas pracy nad zleceniem, można do niego dodawać notatki i załączniki: na przykład korespondencję mailową z klientem, otrzymane oferty hotelowe, itp. Dzięki temu po zamknięciu zlecenia, i w dowolnym późniejszym okresie możliwe jest odtworzenie historii zlecenia – na potrzeby na przykład procesu reklamacyjnego.

Klienci - Dostepne funkcje - Zlecenia 05

 Na potrzeby wybranego klienta system zleceń może być rozbudowany o obieg akceptacyjny zleceń. Oznacza to, że na przykład wszyscy pracownicy danej firmy mogą  wysyłać zlecenia, ale wymagają one każdorazowo akceptacji wybranej osoby w firmie – na przykład pod kątem zgodności z polityką podróży danej firmy.

Dodaj komentarz