Śledzenie zmian i historii usuniętych dokumentów

eKNF jest wyposażony w dziennik zmian, który umożliwia odszukanie historii każdego dokumentu. W dzienniku można znaleźć informacje o tym, kto i kiedy dany dokument wystawił, do kogo był przesyłany, kto i kiedy wprowadzał w nim zmiany, oraz kto go usunął.
Aby sprawdzić historię wybranego dokumentu:

  • Przejdź do zakładki Administracja -> Dziennik zmian
  • W polu Zawartość wprowadź (dokładnie) numer dokumentu
  • Kliknij na klawisz Pokaż

W tabeli poniżej zostaną wyświetlone wszystkie odnotowane operacje, które zostały wykonane na danym dokumencie. Jeśli dokument został usunięty lub zmieniony, dostępne do wglądu są wszystkie jego wersje. Linki do archiwalnych wersji dokumentu znajdują się w kolumnie Info. Aby wyświetlić dokument, kliknij na Zobacz.