RDesk – konfiguracja

Przypisanie pakietów do poszczególnych przewoźników kolejowych

Zmienna: RAIL_SUPPLIER_PACKAGES_MESH
Format: kod_przewoźnika/pakiet_krajowy/pakiet_międzynarodowy/pakiet_zagraniczny:[…]
(kolejne krotki oddzielone dwukropkami)

Pola dodatkowe indywidualne dla każdego podróżnego (jeśli w czasie wprowadzania biletu wprowadzamy kilku podróżnych)

Zmienna: RAIL_CUST_ADD
Format: id pól dodatkowych oddzielone przecinkami

Przypisanie rejestrów faktur do poszczególnych przewoźników hotelowych

Zmienna: RAIL_SUPPLIER_REGISTERS_MESH
Format: kod_przewoźnika/rejestr_dla_biletow_kraj/rejestr_dla_biletow_zagranica/rejestr_dla_opłat/rejestr_dla_biletow_kraj_zbiorcze/rejestr_dla_biletow_zagranica_zbiorcze/rejestr_dla_opłat_zbiorcze:[…]
(kolejne krotki oddzielone dwukropkami)