Opis i znaczenie wybranych zmiennych konfiguracyjnych, mających wpływ na działanie programu

 

BOOKING_ONLINE_OFFICE_ID_LISTSłownik z listą booking office id (czyli kodów biur w których została założona rezerwacja), które mają być rozpoznawane jako ‘online’. Rezerwacje pochodzące z tych biur będą oznaczane jako ONLINE.

HTL_ONLINE_REMARKS – Słownik z tekstami, które – jeśli zostaną znalezione w uwagach do rezerwacji hotelowej pochodzącej z GDSu, spowodują ustawienie typu transakcji jako ONLINE

ONLINE_TOUCHED_REMARKSSłownik z tekstami, które – jeśli zostaną znalezione w uwagach do rezerwacji pochodzącej z GDSu, spowodują ustawienie typu transakcji jako ONLINE TOUCHED. Typ rezerwacji ma wpłym m.in. na politykę opłat transakcyjnych, w której można ustawić oddzielne wartości dla rezerwacji offline, online, i online-touched