Zmienne konfiguracyjne

 

HTL_DEFAULT_FEE_TYPE – Zmienna ustawiająca domyślny sposób naliczania opłaty serwisowej w nowo-tworzonych teczkach hotelowych.
Możliwe wartości:
FEE_ROOM_FIRST – Za pokój (naliczona dla pierwszej osoby)
FEE_ROOM_ALL – Za pokój (podzielona na każdego gościa)
FEE_RES_FIRST – Za rezerwację (naliczona dla pierwszej osoby)
FEE_RES_ALL – Za rezerwację (podzielona na każdego gościa)

HTL_DEFAULT_REFERAL_OR_BILLBACK – Zmienna ustawiająca domyślny typ płatności.
Możliwe wartości:
B – Bill-back (płacone przez agencję)
R – Referal (płacone przez gościa na miejscu)

HTL_IGNORE_PRICE – Zmienna sterująca czytaniem bądź nie ceny rezerwacji hotelowej z GDSu.
Możliwe wartości:
0 – nie czytaj ceny
1 – czytaj cenę

HTL_MARK_ADDS_GAPS – Zmienna włączająca/wyłączająca weryfikację wypełnienia pól dodatkowych w rezerwacjach hotelowych
Możliwe wartości:
false – nie sprawdzaj
true – sprawdzaj

HTL_BANK – Zmienna określająca bank, z którego czytane są kursy walut używane przy przeliczaniu rezerwacji hotelowych.
Możliwe wartości:
mbank – mBank

HTL_IF_REFERAL_ONLY_FEE – Zmienna sterująca przenoszeniem ceny rezerwacji hotelowej do zamówienia.
Możliwe wartości:
true – Do zamówień tworzonych dla rezerwacji typu Referal nie przenosi się cena za pobyt. Przenoszą się tylko opłaty.
false – Do zamówień tworzonych dla rezerwacji typu Referal przenosi się cała cena za pobyt i opłaty

HTL_DEFAULT_STATUS – Zmienna określająca domyślny status nowej rezerwacji hotelowej
Możliwe wartości:
N – nowa

RGB_AUTO_HTL_PASS – Zmienna z listą ID pól dodatkowych, które mają być wypełniane oddzielnie dla każdego pasażera.
Format: lista oddzielona przecinkami

RGB_AUTO_HTL_ADDUNLOCK – Zmienna z listą ID pól dodatkowych, które mogą być edytowane również po utworzeniu zamówienia.
Format: lista oddzielona przecinkami

RGB_AUTO_HTL – Zmienna z listą ID pakietów, które mają być używane do tworzenia zamówień
Format: lista oddzielona przecinkami
Kolejność ID pakietów w zmiennej: zakwaterowanie w Unii, zakwaterowanie poza Unią, zakwaterowanie w kraju

HTL_ONLINE_REMARKSSłownik z tekstami, które – jeśli zostaną znalezione w uwagach do rezerwacji hotelowej pochodzącej z GDSu, spowodują ustawienie typu transakcji jako ONLINE