HDesk – konfiguracja domyślnych rejestrów faktur dla różnych typów dokumentów

Rejestry, które są używane w HDesku w czasie wystawiania faktur, definiuje się w konfiguracji eKNF oddzielnie dla każdego typu dokumentu (faktury vat, faktury marża, i faktury zbiorcza marża).
Decyduje o tym zmienna systemowa AUTO_HOTEL_REGISTER
Kolejność rejestrów w zmiennej: Faktury VAT : Faktury VAT Marża : Zgrupowana VAT Marża.

Administracja-Zmienne Systemowe-HDesk:Rejestry faktur