ADesk – konfiguracja fakturowania produktów lotniczych

Konfiguracja pakietów:

Zmienna: RGB_ORDER_IDS: 184:662:212:663:662:663

Kolejność pakietów w zmiennej:

  1. bilet krajowy z GDS
  2. bilet międzynarodowy z GDS
  3. bilet krajowy low-cost
  4. bilet międzynarodowy low-cost
  5. bilet zagraniczny z GDS (poza terytorium PL)
  6. bilet zagraniczny low-cost (poza terytorium PL)
  7. bilet krajowy – odsprzedaż
  8. bilet zagraniczny – odsprzedaż (poza terytorium PL)
  9. bilet międzynarodowy – odsprzedaż
  10. ubezpieczenie

Pola dodatkowe pakietów lotniczych:

Najczęściej stosowane ustawienia dla biletów lotniczych z GDS:

– Nazwisko pasażera
– Numer biletu / dokumentu
– Trasa
– Data od
– Data do

Najczęściej stosowane ustawienia dla biletów lotniczych low-cost:

– Nazwisko pasażera
– Numer rezerwacji
– Trasa
– Data od
– Data do

Pozycje tekstowe (Sprzedaż → Konfiguracja pozycji tekstowych)

Najczęściej stosowane ustawienia dla biletów lotniczych z GDS:

– Nazwisko pasażera
– Numer biletu / dokumentu
– Trasa

Najczęściej stosowane ustawienia dla biletów lotniczych low-cost:

– Nazwisko pasażera
– Numer rezerwacji
– Trasa

Ukrywanie opłat lotniskowych (tak, czy nie?)

Zmienna: AUTO_TAX_HIDE: 0::165,601,658

1:: oznacza: ukrywaj
0:: oznacza: nie ukrywaj

Najczęściej występujące numery produktów:

165 LOT – Opłaty lotniskowe – krajowe
601 LOT – Opłaty lotniskowe – zagraniczne
658 LOT – Opłaty lotniskowe – międzynarodowe

Pokazywanie na fakturze również biletów z Fare=0:
Zmienna: SKIP_MAIN_IF_0: true::184,187,212,618,662,663,664,665,666,693,694,695

Numery pakietów domyślnie skonfigurowanych w tej zmiennej:

184 Pakiet – LOT kraj – BSP
187 Pakiet – LOT zagranica – LCC
212 Pakiet – LOT kraj – LCC
618 Pakiet – LOT zagraniczny – BSP
662 Pakiet – LOT międzynarodowy – BSP
663 Pakiet – LOT międzynarodowy – LCC
664 Pakiet – LOT międzynarodowy (odsprzedaż)
665 Pakiet – LOT krajowy (odsprzedaż)
666 Pakiet – LOT zagraniczny (odsprzedaż)
693 Pakiet – KOL – bilet kolejowy krajowy
694 Pakiet – KOL – bilet kolejowy międzynarodowy
695 Pakiet – KOL – Bilet kolejowy zagraniczny

Oznaczanie, że faktury płatne kartą kredytową przez system mają być automatycznie oznaczane jako zapłacone:

Zmienna: INV_FAST_PAYMENT: true

 

Rozpoznawanie biletów lotniczych zarezerwowanych on-line:

Słownik: BOOKING_ONLINE_OFFICE_ID_LIST:

wpisz listę office-id służących do zakładania rezerwacji online. (takie bilety będą oznaczone jako ON w adesku)

Pokazywanie przy każdym bilecie numeru faktury za bilet i za opłatę serwisową:

Zmienna: AIR_ALLOW_SHOW_INV_AMOUNT_INF: true

Domyślne rejestry faktur dla sprzedaży biletów lotniczych:

Adesk → Konfiguracja rejestrów

Domyślna polityka opłat transakcyjnych:

Produkty ->Polityka opłat agencyjnych

Sprawdź:

Pakiety lotnicze wystawiając faktury na krajowy, międzynarodowy, i zagraniczny