Fakturowanie zwrotów przy fakturze zgrupowanej trwale

Aby wystawić korektę ze zwrotu przy fakturze zgrupowanej trwale należy w pierwszej kolejności wyszukać w ADesku zwrotów do zafakturowania.

Najczęściej zwrot biletu dopisywany jest automatycznie przez eKNF do zamówienia, w którym znajduje się oryginalny bilet. W takim wypadku przy zwrocie, w kolumnie Zamówienie, wyświetlany jest numer zamówienia oryginalnego biletu. Jeśli przy zwrocie nie ma numeru zamówienia, należy manualnie utworzyć dla zwrotu pakiet korygujący: W tym celu, na każdy taki zwrot należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Zamówienie -> Utwórz pakiet korygujący.

Wystawianie faktur korygujących do faktur zbiorczych i trwale zgrupowanych odbywa się w module Zamówienia:

Przechodzimy do zakładki ZamówieniaLista pozycji zamówień.

1. Uzupełniamy filtry parametrów o numer i datę zamówienia.

2. Zaznaczamy filtr „Tylko korygujące” oraz „Bez faktury”.

3. Zaznaczamy pozycje, które chcemy skorygować.

4. Klikamy ”Korekta”.

Otworzy się okno edycji faktury, w którym widoczne są kwoty przed i po korekcie wynikające z danych zapisanych w pakietach i pakietach korygujących.
Korektę wystawiamy klikając na Zapisz i zamknij (w lewym górnym rogu okna edycji)