Fakturowanie zwrotów przy fakturze zgrupowanej trwale

Aby wystawić korektę ze zwrotu przy fakturze zgrupowanej trwale należy w pierwszej kolejności wyszukać w ADesku zwrotów do zafakturowania.

Na każdy zwrot należy kliknąć prawym klawiszem myszy i wybrać Zamówienie -> Utwórz pakiet korygujący.

Przechodzimy do zakładki ZamówieniaLista pozycji zamówień.

1. Uzupełniamy filtry parametrów o numer i datę zamówienia.

2. Zaznaczamy filtr „Tylko korygujące” oraz „Bez faktury”.

3. Zaznaczamy pakiet, który chcemy skorygować.

4. Klikamy ”Korekta”.

Otworzy się okno edycji faktury, który należy zapisać i zamknąć.