TDesk

Moduł TDesk służy do rozliczania imprez turystycznych. Posiada automatyczny interfejs do systemu MerlinX. Pozwala też na samodzielne – ręczne wprowadzanie imprez turystycznych.

Rozliczanie imprez turystycznych w eKNF przebiega następująco:

  1. Import imprezy turystycznej z systemu MerlinX, lub wprowadzenie jej ręcznie (klawisz: Dodaj nową rezerwację)
  2. Wprowadzenie informacji o Marży (prawy klawisz myszy -> Edytuj marżę)
  3. Wystawienie dokumentu sprzedaży (prawy klawisz myszy -> Faktura -> Wystaw do edycji)
  4. Wprowadzenie wymaganej daty zapłaty  (prawy klawisz myszy -> Edytuj wymaganą datę)
  5. Wprowadzenie płatności: zaliczek, wpłat gotówkowych, przelewów (prawy klawisz myszy -> Dodaj płatność)
  6. Wprowadzenie kosztów, czyli informacji o należności dla touroperatora (prawy klawisz myszy -> zarządzaj kosztami)
  7. Wystawienie faktury prowizyjnej (prawy klawisz myszy -> Faktura -> Wystaw/wskaż prowizyjną)
  8. Wprowadzenie informacji o wpłynięciu płatności za fakturę prowizyjną (Moduł Sprzedaż -> Rozliczenia faktur)

eKNF - TDesk 01

Leave a Comment