Wydruk (lub przesyłanie) wielu faktur

W module Sprzedaż są dwie metody wydruku lub zapisania na dysku wielu dokumentów (faktur) w formacie PDF. Faktury przeznaczone do wydruku bądź zapisu należy wyszukać, a następnie zaznaczyć (w kolumnie z lewej strony). Następnie mamy do wyboru funkcje:

  1. Wygeneruj PDF dla wszystkich faktur (górne menu) – Funkcja ta spowoduje utworzenie archiwum ZIP z plikami PDF wszystkich wybranych faktur. Metoda ta pozwala łatwo przesłać wybrane dokumenty kontrahentowi lub księgowości.
  2. Znajdująca się pod prawym klawiszem myszy funkcja Drukuj (Oryginał, Kopia, Duplikat) spowoduje natomiast utworzenie jednego dokumentu PDF zawierającego wszystkie wybrane dokumenty. Metoda ta pozwala na szybkie wydrukowanie wielu dokumentów.

Dokumenty_sprzedaży_wydruk_wielu_000249