Funkcje dostępne w oknie tworzenia i edycji faktur

Edytor faktur to widok, w którym przygotowujemy fakturę do wystawienia bądź edytujemy istniejące dokumenty. Podstawowe funkcje, które mamy do dyspozycji w czasie edycji faktury, to:

Dokumenty_sprzedaży_Okno_edycji_dokumentu_000306