Edycja faktury – ukrywanie i sterowanie widocznością wielu pozycji danego typu

Edytor faktur posiada mechanizm, pozwalający na ukrywanie bądź odkrywanie poszczególnych pozycji w czasie edycji faktury. Podstawowe zastosowanie, to sterowanie widocznością opłat lotniskowych i transakcyjnych na fakturach zawierających wiele pozycji.
Pojedynczą pozycję można ukryć (czyli: doliczyć do pozycji głównej pakietu) odznaczając ją w kolumnie Widoczność. Aby ukryć bądź przywrócić widoczność wszystkich pozycji danego typu na fakturze, należy kliknąć na jedną z nich prawym klawiszem myszy, i wybrać polecenie ‘Ukryj (bądź: pokaż) wszystkie pozycje tego typu’

Dokumenty_sprzedaży_ukrywanie_wielu_pozycji_000303