Automatyczne wystawianie faktur prowizyjnych na linie lotnicze

eKNF pozwala na automatyczne wystawienie faktur prowizyjnych na linie lotnicze do poszczególnych okresów rozliczeniowych BSP. Faktury generowane są na podstawie danych pochodzących wczytanego do eKNF billingu BSP,  oraz kartoteki kontrahentów

Proces działa następująco:

  1. Wczytaj billing BSP
  2. Przejdź do okna Sprzedaż
  3. Kliknij na [Wystaw faktury prowizyjne]
  4. Wybierz okres, za który chcesz wystawić faktury, i datę, z jaką mają zostać wystawione  (domyślnie: koniec okresu)
  5. Kliknij na [Wystaw] – i gotowe:  eKNF automatycznie wystawi faktury na wszystkich przewoźników.

Faktury_prowizyjne_proces


Konfiguracja:

Do automatycznego fakturowania prowizji niezbędne jest:

1. Wprowadzenie do kartoteki kontrahentów eKNF pełnych danych (nazwa, adres, NIP) wszystkich linii lotniczych, na które będą wystawiane faktury prowizyjne.

2. Dla każdej linii lotniczej, w polu profilu klienta o nazwie PROWIZJA_IATA, należy wprowadzić trzy cyfrowy kod IATA danego przewoźnika. Np.: dla Lufthansa:

3. W zmiennych systemowych należy wprowadzić:

AUTO_COMM_REG – nazwę rejestru dokumentów, w którym mają być tworzone faktury prowizyjne

AUTO_COMM_INV_PCK – numer pakietu i numer produktu, który ma być użyty do wystawienia faktury (dla biletów krajowych i międzynarodowych).
Format:
I=<pakiet_dla_międzynarodowych>:<produkt_dla_międzynarodowych>,D=<pakiet_dla_krajowych>:<produkt_dla_krajowych>

Przykład: