Weryfikacja sprzedaży biletów PKP IC – automatycznie porównanie z raportem PKP IC

eKNF pozwala sprawdzić, czy wszystkie bilety PKP IC zostały poprawnie zafakturowane, poprzez porównanie z raportem PKP IC. Raport ten można wczytać do systemu, a następnie wygenerować raport porównawczy.

Krok pierwszy: Wczytanie raportu PKP IC:

W RDesku kliknij na klawisz Import danych, wybierz format PKP_IC_RAPORT, wskaż plik z raportem, i wczytaj go.

RDesk - import raportu PKP IC 01

Krok drugi: wygenerowanie raportu porównawczego

W module Raporty wybierz: Kolejowe ->Porównanie PKP IC-eKNF. Wybierz żądany okres, i kliknij na ‘Raport sformatowany’. Ewentualne różnice kwot, VAT, braki faktur, lub braki biletów, są sygnalizowane w kolumnie ‘Analiza’

RDesk - raport porównawczy PKP IC_000396