RDesk – automatyczne wystawianie obu faktur: za bilety i za opłaty

W przypadku sprzedaży agencyjnej w imieniu i na rzecz PKP IC możliwe jest wystawienie jednym kliknięciem dwóch faktur: jednej za bilety, i drugiej za opłaty. Aby to zrobić, należy:

1. zaznaczyć bilety
2. na górnym menu kliknąć na [Faktura]
3. wybrać typ Bilety i Opłaty
4. kliknąć na [Utwórz fakturę] (spowoduje to wystawienie obu dokumentów jednocześnie)

Uwaga: nie należy w tym trybie używać klawisza [Utwórz fakturę do edycji], ponieważ spowoduje on wystawienie tylko jednego dokumentu: faktury za bilety.

Po wystawieniu numery obu wystawionych dokumentów widoczne są przy bilecie:

RDesk umożliwia też wysyłkę obu faktur, oraz biletów PKP, bezpośrednio z eKNF do kontrahenta.
Aby to zrobić, należy:

1. kliknąć prawym klawiszem myszy na dany bilet
2. wybrać z menu: Panel wydruku
3. zaznaczyć w Panelu dokumenty, które mają być wysłane (domyślnie będą to obie faktury i wszystkie widoczne na nich bilety)
4. wysłać komplet dokumentów do klienta klikając na [Wyślij e-mail z załącznikiem]

Uwaga: w tym trybie nie należy używać polecenia [Wyślij e-mail z linkiem], bowiem spowoduje ono wysłanie tylko pierwszej faktury bez towarzyszących jej biletów