Konfiguracji sposobu fakturowania (jednostkowo/zbiorczo/okresowo)

eKNF pozwala na automatyczne tworzenie zamówień i faktur dla poszczególnych klientów.

W module Klienci, wybierz klienta dla którego chcesz ustawić automatyczne tworzenie zamówień/faktur. Kliknij na niego prawym klawiszem myszy i wybierz “Szczegóły”.  Następnie przejdź do zakładki “Konfigurowanie fakturowania”.

Dodając nową konfigurację musisz zdefiniować:

 • Agenta fakturującego

(eKNF ma domyślnie zdefiniowanego użytkownika auto01, który służy do automatycznego fakturowania. Aby określić, jakie imię i nazwisko będzie używane do podpisu faktur wystawionych automatycznie,wprowadź odpowiednie dane w konfiguracji użytkownika auto01)

Użytkownicy_i_prawa_dostępu_Lista_Użytkowników_NUM_

 • Kategorię usług:

(W obecnej chwili eKNF umożliwia automatyczne fakturowanie biletów lotniczych i polis ubezpieczeniowych. Wybierz odpowiednią kategorię obejmującą jedną z tych dwóch typów usług)

 • Formę płatności:
 • Sposób fakturowania (okresowe/jednostkowe)
 • Formę fakturowania (faktura szczegółowa / zgrupowana)
 • Specyfikację (dokument towarzyszący fakturze – wybierz z dostępnych typów specyfikacji)
 • Sposób dostarczenia (faktura dostarczana elektronicznie / faktura papierowa)
 • Tryb grupowania (bez grupowania/ grupowane po nazwisku, numerze rezerwacji, bądź wybranym polu dodatkowym)
 • Rejestr (rejestr dokumentów przeznaczony do wystawiania automatycznie generowanych faktur)

Następnie wybierz poziom automatyzacji

 • Zamówienia automatyczne (tylko zamówienia tworzone automatycznie, faktury nie)
 • Faktury automatyczne (zamówienia i faktury będą tworzone automatycznie)

Oraz dodatkowe opcje:

 • Faktury po angielsku
 • Faktury zgrupowane
 • Uwzględnij polisy

(w czasie automatycznego fakturowania biletów lotniczych eKNF może uwzględniać bądź pomijać polisy ubezpieczeniowe. Zaznacz tę opcję, jeśli polisy mają być fakturowane razem z biletami lotniczymi)

 

Automat3