Konfiguracja pozycji tekstowych

Pola dodatkowe służą do konfiguracji tego, jakie dane powinny być zbierane przez eKNF w procesie sprzedaży. Część z nich – lecz najczęściej nie wszystkie – powinna być następnie wydrukowana na dokumencie sprzedaży. Do konfiguracji tego, które z pól dodatkowych mają być  domyślnie drukowane na fakturach, służy konfigurator tak zwanych ‘pozycji tekstowych’.

Pozycje tekstowe – sterujące widocznością pól dodatkowych na fakturze – można konfigurować indywidualnie dla każdego klienta, oraz ogólnie – czyli tak, żeby obowiązywały dla wszystkich.

Opis konfiguracji pozycji tekstowych w profilu wybranego klienta:

  • wejdź  w zakładkę Klienci, i znajdź odpowiedniego klienta.
  • kliknij na niego prawym klawiszem, wybierz Szczegóły.
  • na zielonym pasku wybierz opcję ,,Pozycje tekstowe”:

Klienci - pozycje tekstowe 01

  • kliknij na ‘Dodaj nową pozycję tekstową’, i wybierz pole dodatkowe, które ma być drukowane na fakturze
  • zaznacz, dla których typów towarów i usług pole ma być drukowane (na poniższym przykładzie: osoba zamawiająca)

Klienci - pozycje tekstowe 02

Uwaga: W prawym, górnym rogu znajduje się domyślnie zaznaczona opcja ,,Zezwalaj na pobierania ogólnej konfiguracji”. Jeśli jest zaznaczona, to konfiguracja profilu klienta będzie uzupełniana ogólną (ustawioną dla całego biura) konfiguracją pozycji tekstowych danego dla produktu. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczone, wówczas ogólna konfiguracja pozycji tekstowych nie będzie brana pod uwagę, i drukowane będą wyłącznie pola dodatkowe skonfigurowane dla bezpośrednio w profilu tego klienta.