Definiowanie ogólnej polityki opłat transakcyjnych dla biura

Ogólna polityka opłat transakcyjnych jest stosowana dla klientów, którzy nie mają zdefiniowanej własnej polityki opłat, lub ich polityka opłat nie zawiera danego produktu lub typu usługi.

Ustalenie ogólnych (czyli standardowych, albo najczęściej stosowanych) wartości opłat, jest zalecanym sposobem pracy z eKNF. Nie zalecamy wprowadzania ‘ręcznie’ wysokości opłat transakcyjnych każdorazowo w czasie wystawiania dokumentu sprzedaży, ponieważ wydłuża to pracę i zwiększa prawdopodobieństwo pomyłki.

Edytor ogólnej polityki opłat znajduje się w zakładce Produkty -> Polityka opłat agencyjnych
Produkty_Polityka_Opłat_000329

Opłaty definiowane są indywidualnie dla każdego produktu. W wypadku niektórych typów produktów (np: bilety lotnicze czy rezerwacje hotelowe) można zdefiniować różne wysokości opłat dla biletów/rezerwacji różnych typów.
Na przykład: dla biletów lotniczych międzynarodowych możemy dodatkowo określić, że dana wysokość opłaty obowiązuje tylko dla biletów krótkodystansowych, a dla biletów międzykontynentalnych określić inną wysokość (dodając dla nich oddzielną regułę).

Uwaga: W ogólnej polityce opłat wymagane jest używanie Pakietów a nie pojedynczych produktów. Definiując nową opłatę wybieramy więc najpierw Pakiet, a następnie pozycję w pakiecie, dla której definiujemy wysokość opłaty. Wysokość opłaty transakcyjnej można podać tylko dla pozycji typu OPL (czyli: opłata). Jeśli w pakiecie nie ma żadnej pozycji typu OPL, to jego konstrukcja jest prawdopodobnie nieprawidłowa. W takich przypadkach zalecamy konsultację z opiekunem klienta w celu odpowiedniej konfiguracji pozycji w pakiecie.

Produkty_PolitykaOpłat_02