Dodawanie użytkownika do grup użytkownika

eKNF pozwala na udostępnianie wybranych elementów systemu  pracownikom biura podróży. W ten sposób możliwe jest na przykład udostępnienie użytkownikom wybranych raportów, dostępu do listy swoich faktur, lokalizatora podróżnych, itd.

Określenie uprawnień użytkownikowi odbywa się w module Administracja w zakładce Lista Użytkowników:

 

Settings_NUM_

Po wyszukaniu użytkownika

Po wyszukaniu klienta, w ostatniej rubryce Grupy Użytkowników należy wybrać odpowiednią grupę i dodać ją zielonym plusem. Tak samo można usuwać dostęp do grupy klikając czerwony krzyżyk.

Użytkownicy_i_prawa_dostępu_Lista_Użytkowników_NUM10_